Processbild från den tillfälliga offentliga gestaltningen "Biologiska pigment - svampmycel, alger, växter och bakterier".
Back to Top