AVTRYCK

Den spröda plantans röst sprids med vinden, fram och tillbaka vajar den och står kvar trots regnet, kylan och blåsten. Den har valt den här platsen. Rotspetsen har sökt sig fram och hittat det bästa läget utefter dess förutsättningar för att slå rot. Sakta har den tittat upp ur jorden, anpassat sig efter omgivningens nyckfullhet och utvecklat förunderliga strategier för att skydda sig själv men samtidigt gynna andra. Den spröda plantan minns, lämnar efter sig ett avtryck, ett fragment av sig själv.
Back to Top