BIOLOGISKA PIGMENT - SVAMPMYCEL, ALGER VÄXTER OCH BAKTERIER
Sommaren 2021 skapar Amanda Selinder en tillfällig konstnärlig gestaltning i Blåsenhusområdet i Uppsala. Blåsenhusområdet är ett campusområde i centrala Uppsala. Där finns samtida och moderna universitetsbyggnader och området ligger i ett historiskt sammanhang nära Botaniska trädgården och Uppsala slott.
I området bakom Campus 1477 och i anslutning till universitetsbyggnaden Blåsenhus har Akademiska Hus och Uppsala universitet arbetat med ett utvecklingsprojekt för att stödja den biologiska mångfalden i området. Floran och faunan har undersökts och man har utfört planteringar och byggt insekts- och igelkottshotell och placerat ut fågelholkar och trädstammar. Veden från de döda träden kommer ge både insekter och svampar näring. Amanda Selinders tillfälliga konstnärliga gestaltningen är en förlängning av det arbetet.
Amanda Selinder kommer i sitt projekt att undersöka de svampar, alger, bakterier och växter som hon hittar i parken och hur hon kan använda dem för att färga textiler. Hon kommer delvis att använda traditionella växtfärgningsmetoder som kokning och solfärgning men hon kommer också att extrahera pigment från bakterier och svampar i laboratoriemiljö i det intilliggande Evolutionsbiologiskt centrum, EBC.​​​​​​​
Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Blåsenhusområdet sker genom ett fördjupat samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt. I projektet ingår även ett samarbete med Uppsala universitet.
Besök projektets hemsida på https://biologiskapigment.com/
Back to Top