I DET GÖMDA, DET DOLDA
Naturliga pigment finns överallt omkring oss. Vissa kan vi se med blotta ögat medan andra gömmer sig inuti lavar, blommor och växter. Bakterier som finns i luften, men som är alldeles för små för att vi ska kunna se dem, producerar pigment för att bland annat skydda sig mot UV-strålning. Svampmycel gömmer sig under marken och inuti växtvävnad – I det dolda producerar de otroligt vackra färger från gult, rosa, blått och grönt. Olika organismers pigmentproducerande förmåga fascinerar och är någonting Amanda har utforskat under sin tid i Öjungs-trakten. Tre olika platser har valts ut för att se vilka organismer som lever där och hur pigmenten skiljer sig åt. Mittjasvallen med byggnader från 1800-talet och intilliggande sommarstugor, Grytabergsbranten som är en del av Ekoparken Grytaberg och ett kalhygge intill sjön Räken är de platser som undersökts. Traditionella växtfärgningsmetoder på textil har blandats med att odla upp svampmycel och bakterier på agarplattor för att se vilka pigment de producerar. Hur skiljer sig pigmenten beroende på den biologiska mångfalden på platsen? Med dessa verk vill hon även uppmuntra att ta sig en titt runt omkring. Hur skiljer sig de organismer som lever där om det finns gott om granlågor, gamla björkar, om det är bebyggelse eller öppna ytor?
Fotograf: Ida Lindgren
Back to Top