O
Verkets titel syftar till den kemiska beteckningen för grundämnet syre. Konstnären har hämtat inspiration från kulturhusets fasad, cortenstålets förändring över tid, den tunna hinna av oxidering som både skyddar och färgar. Från orange till purpur. På samma sätt arbetar konstnären i sina egna processer där hon undersöker naturliga färgpigment som, precis likt fasadstålet, får lov att ändras över tid. Bomullstyget har färgats med naturlig indigo, ett färgpigment som oxideras fram ur örten Indigofera Tinctoria.
Leken tar sin början när tyget lyfts ur sitt gulbruna bad och kommer i kontakt med luften – syret startar den magiska förvandlingsprocessen där gulbrunt blir till grönt som sedan övergår till blått. Levande material står aldrig still utan de förändras över tid, precis som också vi förändras över tid.
När nästintill alla naturliga färgpigment ersatts av syntetiska, med negativ inverkan på klimatet, experimenterar konstnären med svampar och växter. Hon fascineras över hur de både är komplexa, lekfulla och vackra, samtidigt som de har en avgörande roll i naturens näringscykel. I sitt arbete belyser hon allvaret i att upprätthålla fungerande ekosystem.
Back to Top